Aan het werk met beter Nederlands

Heeft jouw organisatie te maken met mensen die werk zoeken maar wegens uiteenlopende oorzaken een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren? Is het moeilijk om een baan te vinden door factoren als langdurige ziekte, een uitkeringssituatie, een taalachterstand of een migratieachtergrond? Of ben je Nederlander en wil je professioneler leren communiceren?

Maatwerk loont

Bij Flowently leer je in een cursus van 10 weken, 3 uur per week, die vaardigheden die je nodig hebt om weer aan de slag te kunnen gaan. Maatwerk en persoonlijke aandacht bieden de beste resultaten en daarom bestaan onze groepen – maximaal 10 personen – uit deelnemers met een overeenkomstig opleidingsniveau, (laag- of hoogopgeleid) taalniveau, achtergrond en taaldoelen. Na de groepstraining is het mogelijk om coaching met een prive taalbuddy in een aantal sessies voort te zetten. De cursus begint met een persoonlijke intake en het stellen van de taaldoelen.

Praktisch Nederlands

In onze interactieve taaltraining ligt de focus op het leren van de taal die de cursist in het dagelijks leven nodig heeft. We werken we aan uitspraak, uitbreiding woordenschat, Nederlands begrijpen, lezen, schrijven en spreken. Praktische en culturele uitstapjes – leren door doen – zorgen voor plezier in taal en maken de cursisten taalvaardig. Een sociaal praatje kunnen maken met collega’s bij het koffieapparaat vinden we net zo belangrijk als het begrijpen van werkinstructies. Kennis van de Nederlandse maatschappij bevorderen inzicht, motivatie en zelfvertrouwen van de cursist. Flowently zet in op lange-termijn oplossingen.

Voel je thuis in Nederland

Voor cursisten met een anderstalige achtergrond bieden wij de module ‘Intercultureel Bewustzijn’. Word je bewust van je eigen onbewuste voorkeuren en die van de ander; hoe ga je bijvoorbeeld om met tijd, is dat voor jou lineair of circulair? Onderdeel van de training is ook een module met een ‘ervaringsdeskundige’, iemand die in het Arabisch – of anders – de eigen ervaringen deelt over het proces van succesvol wonen en werken in Nederland. Dit rolmodel is een inspiratiebron voor de cursisten!

Uitstapjes met de cursisten in Nederland

Om de sociale en praktische taalvaardigheden in de praktijk te oefenen, gaan we met de cursisten op stap naar de stad, de markt, de bibliotheek, bezoeken een museum, beklimmen de Dom, bezoeken het Paleis op de Dam, bestellen koffie in een cafe etc. De cursisten krijgen leuke en interessante taalopdrachten waarbij ze in groepjes aan het werk gaan. Ook kijken en bespreken we Nederlandse films met de cursisten voor het begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur. Kom uit je isolement en ervaar het plezier van deelnemen!

Professioneel Nederlands voor Nederlanders

Ben je Nederlands en is je Nederlands best goed maar zou je een aantal aspecten willen verbeteren? Daarbij kun je denken aan het schrijven van verslagen of officiële brieven, samenvatten, presenteren, onderhandelen. Een kleine opfriscursus spelling en grammatica doet wonderen. Onze taaltrainer Nederlands brengt samen met jou in kaart wat voor jou handig is om te leren om beter op je werk te kunnen functioneren. Krijg meer zelfvertrouwen in je communicatievaardigheden met een cursus van 30 uur. Neem contact met ons op en we helpen je graag met ‘de puntjes op de ‘i’ te zetten’!

Vul het formulier in en we nemen contact met je op

  Op weg naar werk met beter Nederlands

  • Persoonlijke intake en taaldoelen
  • Verken je competenties
  • Vaardigheden en beroepen
  • Motivatie en CV
  • De kunst van solliciteren

  Op de werkvloer bij een Nederlands bedrijf

  • Persoonlijke intake en taaldoelen
  • Specifieke woordenschat
  • Werkinstructies en veiligheid
  • Werkcultuur en communicatie
  • Koetjes en kalfjes bij het koffieapparaat

  Leer praktisch Nederlands voor het dagelijks leven

  • Persoonlijke intake en taaldoelen
  • Red je in het dagelijks leven
  • Spreekvaardigheid en uitspraak
  • Praktische en culturele uitstapjes
  • Lokale cultuur en gebruiken