Wat kan ik bereiken in
10, 30 of 60 uur?

Learning a language is a matter of time and with Flowently it is pleasant time! All packages are available for all languages and language levels. For customised advice, contact us.

Maak een gratis account

Taalsessies op maat

Je kunt je pakket voor elke taal of onderwerp gebruiken. Je kunt een of twee keer per week sessies hebben, live en online, of een intensieve cursus van een week of een paar maanden plannen. Wij helpen je graag bij het ontwerpen van een programma op maat voor jouw persoonlijke taalwensen . Wil je samen met een vriend studeren? Dan kun je een sessie voor 2 personen boeken met 50% korting voor je vriend(in). Wat kun je bereiken in 10, 30 of 60 uur? In het algemeen kunnen we zeggen:

Pakketten

10 uur pakket
Je kunt het pakket van 10 uur gebruiken als een allereerste start of voor enig onderwerp naar wens.

30 uur pakket
van A0 naar A1
van A1 naar A2
van A2 naar het inburgeringsexamen

60 uur pakket
van A0 naar A2
van A2 naar B1 (staatsexamen programma I)
van B1 naar B2 (staatsexamen programma II)

Studietijd investering voor de student
van niveau A0 naar A1 –  100 uur studie
naar niveau A2, 200 uur meer (= 300 uur)
naar niveau B1, 400 uur meer (= 700 uur)
naar niveau B2, nog eens 600 uur extra (= 1300 uur)

Nederlandse studieboeken & examens

A0 – A2 Nederlands in gang
A2 – B1  Nederlands in actie
B1 – B2 Nederlands op niveau
B2 – C1 Nederlands naar perfectie
Voor alle niveaus Taal Tempo Nederlands
Voor alle niveaus Dutch on the go

Andere studieboeken
Kijk op Nederland – inburgeringsexamen, ‘Kennis van de maatschappij’
Oefenexamens – voorbereiding op staatsexamens programma I and II
Klare Taal, uitgebreide basisgrammatica
De juiste toon – zakelijk Nederlands
Wijze woorden, academisch Nederlands
Neem contact met ons als je vragen hebt, we helpen je graag.

Flowently Certificaten, inburgering en staatsexamens
Flowently verzorgt testen en een Flowently Certificaat voor meerdere taalniveaus. Onze tutors kunnen je helpen bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen en de NT2 examens. Neem voor informatie contact met ons op via info@flowently.com.

Taalniveau A: Basis gebruiker

A1: Beginner

Kan vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en zeer basale uitdrukkingen begrijpen en gebruiken die gericht zijn op concrete basis behoeften.
Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke details zoals waar ze wonen, mensen die ze kennen en dingen die ze hebben.
Kan op een eenvoudige manier communiceren, mits de ander langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

A2: Beginner plus

Kan zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct belang zijn (bijv. zeer elementaire persoonlijke en gezinsinformatie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
Kan communiceren in eenvoudige en routinematige taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routinematige zaken vereisen.
Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van hun achtergrond, directe omgeving en zaken op gebieden van directe behoefte beschrijven.

Taalniveau B: Zelfstandige gebruiker

B1: Gemiddeld niveau

  • Kan de hoofdpunten begrijpen van duidelijke standaardinvoer over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz.
    Kan omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens het reizen in een gebied waar de taal wordt gesproken.
    Kan eenvoudige samenhangende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
    Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2: Gemiddeld niveau plus

Kan de hoofdgedachten van complexe tekst over zowel concrete als abstracte onderwerpen begrijpen, met inbegrip van technische discussies in hun vakgebied.
Kan communiceren met een mate van vloeiendheid en spontaniteit die regelmatige interactie met moedertaalsprekers heel goed mogelijk maakt zonder inspanning voor beide partijen.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala aan onderwerpen en een standpunt over een actueel onderwerp uiteenzetten en daarbij de voor- en nadelen van verschillende opties aangeven.

Taalniveau C: Vaardige gebruiker

C1: Effectieve operationele vaardigheid of geavanceerd

Kan een breed scala aan veeleisende, langere clausules begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
Kan ideeën vloeiend en spontaan uitdrukken zonder al te duidelijk naar uitdrukkingen te zoeken.
Kan taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.
Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, waarbij gecontroleerd gebruik wordt gemaakt van organisatiepatronen, verbindingslijnen en samenhangende apparaten.

C2: Professionele vaardigheid

Kan met gemak vrijwel alles begrijpen wat gehoord of gelezen wordt.
Kan informatie uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten en verklaringen reconstrueren in een coherente presentatie.
Kan zich spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken en zelfs in de meest complexe situaties fijnere betekenisnuances onderscheiden.