Workshop Cultuursensitief Werken
in de Nederlandse Gezondheidszorg

Vanwege het personeelstekort in de zorg werven ziekenhuizen en zorginstellingen steeds vaker werknemers uit andere landen, binnen en buiten de Europese Unie. Buitenlands zorgpersoneel ziet zich geconfronteerd met niet alleen een andere taal maar ook cultuur. Flowently zorgt dat je zorgpersoneel beide begrijpt en snel aan de slag kan.

Diversiteit & uitdagingen in de zorg

Om goed te kunnen functioneren en kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren is een volledig voorbereidingsprogramma voor buitenlands zorgpersoneel essentieel. Naast kennis van de Nederlandse taal is het belangrijk dat de professionals op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur en samenleving, die in allerlei opzichten van die in het land van herkomst kan verschillen. Zorgprofessionals in Nederland krijgen dagelijks te maken met een grote verscheidenheid aan patiënten in termen van cultuur, religie, persoonlijkheid, leeftijd, sekse, gender, seksuele oriëntatie en fysieke en mentale beperkingen. Werkzaam zijn in het diverse Nederlandse zorglandschap betekent dat zorgpersoneel zich bewust is van culturele, biologische, psychologische en sociale aspecten en deze kennis laat meetellen in anamnese, diagnose en behandeling van patiënten.

Wegwijs in de dagelijkse realiteit

Met de Workshop Cultuursensitief werken in de Nederlandse gezondheidszorg leer je in welke context je de nieuw verworven taalvaardigheden gaat toepassen. De Workshop richt zich op het professioneel en sociaal kunnen communiceren en samenwerken met patiënten en collega’s in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse zorgsector. De training kan worden aangepast aan elk gewenst opleidingsniveau en soort zorgsector. De training kan als onderdeel van een taaltraject of als aparte Workshop worden aangeboden.

Wat leer je in de training?

• De belangrijkste kenmerken en waarden van de Nederlandse cultuur en samenleving
• De verschillende vormen van diversiteit die je kunt tegenkomen in contact met collega’s en patiënten
• Hoe de achtergrond van patiënten en die van jezelf een rol speelt in de zorgverlening
• Welke problemen je kunt ervaren bij het werken met collega’s en patiënten met diverse achtergronden
• Je leert wat cultuursensitief werken is en de kracht van een cultuur-sensitieve beroepshouding

Opbouw van de training
✓ 3 sessies op locatie van 3 uur verspreid over 6 weken, als onderdeel van een intensieve taaltraining.
✓ (Optionele) huiswerkopdrachten.
✓ De bijeenkomsten op locatie worden ingevuld met veel praktische opdrachten en oefeningen waarin interactie centraal staat om de beoogde leerdoelen te realiseren.
✓ Onder leiding van een expert op dit gebied.

Published by: Flowently

16 Tips voor het Uitbreiden van Je Woordenschat

5 Veelgemaakte fouten bij het schrijven van zakelijke Engelse e-mails

5 Tips om in no time zakelijk Engels te leren

Ik spreek (nog) geen Engels!

Verbeter je Zakelijk Nederlands met de Taal -Tool Box

Waarom het veranderen van je zakelijke taal bewuste actie vereist

Workshop Cultuursensitief Werken in de Nederlandse Gezondheidszorg

Stamelende professionals

Good to know! Essentiële tips voor Nederlanders die Engels spreken.

Frans leren voor kinderen