FLOWENTLY VOORWAARDEN

Online voorwaarden voor Flowently Klanten

 1. HET BEDRIJF FLOWENTLY
  Kantooradres: Azartplein 79, 1019 PB Amsterdam, Nederland, Telefoon: +31 (0)85 8883 012
  Website: www.flowently.com
  E­mail adres: info@flowently.com 
  Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel Amsterdam 34149671

 

 1. ALGEMEEN

Onze voorwaarden gelden alleen voor klanten die op de website www.flowently.com staan ingeschreven. Hier kan alleen aan worden voorbijgegaan met een door beide partijen getekende schriftelijke overeenkomst.

 

REGISTRATIE

Een klant kan zich inschrijven op de Flowently website, een sessie of een pakket sessies kopen en een sessie met een tutor boeken, via de snel menu optie of de advies optie. Klanten kunnen de kortingscoupon voor de eerste Flowently sessie eenmalig naar keuze

gebruiken, daarna kan de klant een 1,5 uur sessie of een pakket naar keuze kopen. Bevestiging van de boeking houdt in dat de klant een sessie kan volgen, in geval van annulering, zie artikel 4, ANNULERING.

Zodra Flowently de boeking ontvangt, ontvangt de klant een bevestigingsemail met een beschrijving van de sessie en het email adres van de gekozen tutor. Vanaf dit moment zullen klant en tutor samen verder communiceren en besluiten over de exacte tijd, locatie en het doel van de sessie.

 

 1. ANNULERING

De klant heeft het recht een reservering kosteloos te annuleren tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Het bedrag dat voor de sessie is betaald zal worden teruggeboekt. Na deze periode, of wanneer de sessie is begonnen, is annulering niet meer mogelijk en zal Flowently het bedrag voor de sessie niet restitueren. Sessies en pakketten kunnen niet worden geannuleerd, zie artikel 11. Klachten kunnen worden gericht aan Flowently, Azartplein 79, 1019 PB, Amsterdam.

Een tutor kan een sessie tot 24 uur voor aanvang annuleren, alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met Flowently. Het bedrag dat voor de sessie betaald is zal worden geretourneerd.

Wanneer de tutor wegens onvoorziene omstandigheden de sessie niet kan geven, zal tutor de klant en Flowently zo spoedig mogelijk inlichten. Flowently en de tutor zullen een oplossing voor de klant proberen te vinden. Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden, ontvangt de klant het bedrag voor de sessie retour.

 

 1. KENMERKEN EN DOEL VAN DE FLOWENTLY SESSIES

Een Flowently sessie duurt 60 of 90, 120, 150 of 180 minuten. Speciaal langere sessies, andere types sessies of sessies op andere (openbare) locaties kunnen plaatsvinden wanneer klant en tutor dit overeenkomen. Flowently biedt taaltraining en conversatie taaltraining, aan elk verzoek dat buiten dit doel valt, zal niet worden voldaan.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN TUTORS

Flowently tutors zijn universiteits/HBO studenten en professionals die getraind zijn in de Flowently methode om klanten met hun taalvaardigheid te helpen. Beschikbaarheid van tutors wordt per stad en per week op de website getoond en kan worden gecommuniceerd en besloten tussen klant en tutor. In het geval er geen tutor beschikbaar is voor meer dan 20 weken in de plaats waar klant gewoonlijk zijn/haar Flowently sessies heeft, zal Flowently het bedrag van het resterende pakket aan de klant restitueren. Flowently tutors zijn nooit onvervangbaar, geld zal niet worden geretourneerd wanneer een bepaalde tutor niet beschikbaar is.

 

 1. PRIJS INDICATIE

De prijs van de sessies is exclusief enig studiemateriaal dat de klant voor de duur van de sessies zou kunnen gebruiken. De prijzen op de Flowently website zijn inclusief BTW, behalve sessies voor bedrijven en sessies die niet onder de BTW-regeling vallen.

 

 1. VOORWAARDEN BETALING

Klanten kunnen de coupon alleen voor hun eerste sessie gebruiken, eenmalig. Na deze eerste sessie kan de klant een 1,5 uur sessie of een pakket kopen. Alle pakketten hebben een geldigheidsduur van een jaar. Flowently betaalt geen geld terug wanneer de klant om wat voor reden dan ook zijn pakket niet meer wil gebruiken. Pakketten zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een ander persoon.

 1. AUTEURSRECHTEN EN STUDIEMATERIAAL

Het studiemateriaal gepubliceerd en aangeboden door Flowently valt onder de Flowently auteursrechten en mag niet worden gebruikt of vermenigvuldigd voor commerciele doeleinden, ook niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowently.

 

 1. WEBSITE EN KOPPELINGEN MET WEBSITES DERDE PARTIJEN

Flowently is niet aansprakelijk voor niet of gebrekkige bereikbaarheid van haar website. De website www.flowently.com kan verwijzen naar derde partijen. Flowently is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de correctheid van informatie op deze sites.

 

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Flowently sessies kunnen alleen worden geboekt via de Flowently website of via direct contact met Flowently, Azartplein 79, 1019 PB, Amsterdam, per email info@flowently.com of per telefoon +31 (0)85 8883 012. Volgens overeenkomst is het de tutor niet toegestaan om sessies met klanten te organiseren buiten Flowently om.

Flowently is niet verantwoordelijk voor het niet-behalen van gestelde leerdoelen van de klant. Flowently voelt zich wel verplicht haar uiterste best hiervoor te doen. Flowently kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, diefstal of schade aan objecten die de klant meeneemt naar de sessie of waar de sessie plaatsvindt. Flowently controleert de kwaliteit van haar sessies volgens een evaluatie systeem, voor de klant ‘evalueer je vooruitgang’. Vijf minuten na elke sessie ontvangt de klant automatisch een email met het verzoek de sessie te evalueren. Deze informatie is alleen beschikbaar voor Flowently en we gebruiken dit om de kwaliteit van onze sessies te monitoren, vragen te traceren en problemen op te lossen.

 

 1. DATA BESCHERMING

Klanteninformatie wordt opgeslagen in overeenstemming met wettelijke bepalingen in de interne bestanden van Flowently, met het doel klanten te informeren over toekomstige sessies en speciaal nieuws dat van belang zou kunnen zijn. Klanten die dit nieuws niet op prijs stellen, worden verzocht een email te sturen naar info@flowently.com

 

 1. GESCHILLEN

Enig geschil, gebaseerd op of in verband met deze overeenkomst zal door een bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam worden beslecht, tenzij Flowently besluit deze dagvaarding te laten plaatsvinden in de woonplaats van de beklaagde. Op alle gerechtelijke acties met of door Flowently is het Nederlands recht van toepassing.